Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Reserva de sales municipals

Sol·licitud per a la utilització d’una sala o espai municipal per a la realització d’activitats.
La cessió d’una sala municipal comporta la cessió d’un espai per un temps definit i amb el material que conté. El muntatge i desmuntatge d’aquests equipaments seran responsabilitat de la persona o entitat sol·licitant.

QUI I PER A QUÈ ES POT DEMANAR?

Persones físiques i jurídiques: Entitats, associacions, empreses, etc.

L'ús s'ha de cenyir estrictament a activitats d'interès públic (culturals, educatives, esportives, etc.) que suposin un benefici per als veïns i veïnes del municipi, o els seus visitants. En cap cas es permet la realització de pernoctacions o actes privats.

PREU

Aquest servei no requereix el pagament de cap taxa.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

La sol·licitud corresponent s’haurà de fer amb una antelació mínima de 7 dies naturals.

Per aquelles activitats que comportin canvis organitzatius importants, sol·licituds de sales amb durada superior a dos dies, fora d’horari, sala d’actes, muntatge o desmuntatge especial, s’haurà de fer la sol·licitud amb una antelació mínima de 14 dies naturals.

COM ES POT TRAMITAR?

Enviar la declaració responsable degudament firmada al correu de l'ajuntament: ajuntament@lladorre.ddl.net (ENLLAÇ DECLARACIÓ RESPONSABLE) i omplir el següent formulari: (ENLLAÇ FORMULARI)

RESPONSABLE

Ajuntament de Lladorre,
Carrer Major, 5, (25576 Lladorre)
Telèfon: 973 62 30 00
ajuntament@lladorre.ddl.net