Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Política de privacitat

L’Ajuntament de LLADORRE (d’en ara en endavant “l’Ajuntament”) en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, com a responsable de tractament, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del Lloc web: https://lladorre.ddl.net/ són tractats amb la finalitat de gestionar el desenvolupament de tasques i tràmits administratius, d’informació i altres activitats pròpies de l’Ajuntament.

Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada. L’Ajuntament adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme el que es disposa al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, limitació, oposició, portabilitat, rectificació i supressió o cancel·lació reconeguts en el citat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot realitzar-lo el propi usuari a través de secretaria@lladorre.ddl.net o a la direcció postal C. MAJOR, 5  3ª PLTA, 25576 LLADORRE, LLEIDA  – L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell son certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a l’Ajuntament.

Responsable de tractament

Ajuntament de LLADORRE

CIF: P2515400F

Delegat de Protecció de Dades: secretaria@lladorre.ddl.net

  1. MAJOR, 5 3ª PLTA, 25576 LLADORRE, LLEIDA

TELÈFON: 973 62 30 00

Finalitat del tractament de les dades personals:

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals ?

Tractarem les dades personals recopilades a través d’aquest Lloc Web: https://lladorre.ddl.net/ amb les següents finalitats:

 

1.Incorporació de les dades facilitades a les corresponents activitats de tractament de l’Ajuntament amb la finalitat específica de cada tractament de conformitat amb la regulació establerta pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell sobre protecció de dades de caràcter personal i altres disposicions d’aplicació i publicades al Registre d’Activitats de Tractament d’aquesta web.

2.Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats en aquesta web.

3.Realitzar les tramitacions que es deriven de la nostra entitat.

 

Els camps de dits registres són de compliment obligatòria, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

Per quant temps es conserven les dades personals recopilades ?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació amb l’Administració o no se sol·liciti la supressió i durant el termini pel qual podrien derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació:

El tractament de les dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

El consentiment de les persones interessades i/o el compliment d’una obligació legal i/o el compliment d’una missió realitzada per interès públic i/o la protecció d’interessos vitals i/o la execució d’un contracte.

Destinataris:

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l’Ajuntament exceptuant obligació legal. Com encarregats de tractament, tenim contractats als proveïdors de serveis llistats al portal de contractació pública havent-se compromès al compliment de les disposicions normatives, d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació.

 

  • Drets de propietat intel·lectual

L’Ajuntament és titular de tots els drets de l’autor, propietat intel·lectual, industrial, “know how” i tots els altres drets que guardin relació amb els continguts del lloc web i els serveis oferts en el mateix lloc web, així com dels programes necessaris per la seva implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web sense el consentiment previ i per escrit.

 

  • Propietat intel·lectual del software

 

L’usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per l’Ajuntament tot i ser gratuïts i/o de disposició pública.

L’Ajuntament disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del software.

L’usuari no adquireix cap dret o llicència sobre el software necessari per la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessàries pel compliment dels serveis contractats i únicament durant la duració dels mateixos.

 

  • Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per l’Ajuntament i, en particular de:

La utilització que resulti contrària a les lleis o que infringeixi els drets de tercers.

La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, a judici de l’Ajuntament, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.

La recollida i/o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta el tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

La utilització del servidos de correu del domini i de els direccions de correu electrònic per l’enviament de correu massiu no desitjat.

L’usuari és responsable respecte les lleis i reglaments en vigor i les regles que han de veure amb el funcionament del servei online, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com principis universals d’ús d’Internet.

L’usuari indemnitzarà a l’Ajuntament per les despeses que generarà la seva imputació en alguna causa la responsabilitat de la qual fos atribuïble a l’usuari, inclosos els honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas de decisió judicial no definitiva.

 

  • Protecció de la informació allotjada

L’Ajuntament realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats als seus servidors, nogensmenys no es responsabilitza de la pèrdua accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades eliminades pels usuaris, ja que les citades dades podrien haver estat suprimides i/o modificades durant el període de temps transcorregut des de la última còpia de seguretat.

 

  • Menors d’edat

No recopilem informació personal de nens menors de 14 anys, excepte prèvia autorització per part del tutor legal del menor, que podrà publicar-se en aquesta web, imatges d’esdeveniments culturals o esportius en els que apareguin els menors durant la seva participació.

  • Comunicacions

L’Ajuntament no enviarà comunicacions publicitàries per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no hagués estat sol·licitada o expressament autoritzada pels destinataris de les mateixes.

En tot cas, l’usuari, després d’acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació.

  • Xarxes socials

En el cas en que es faci amic o seguidor nostre a les xarxes socials, tractarem les seves dades per mantenir-lo informat de les nostres activitats a través de dits canals. Aquestes dades seran tractades sobre la base jurídica del seu consentiment i seran conservades mentre vostè es mantingui com amic o seguidor nostre, podent revocar el seu consentiment en qualsevol moment, si bé això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat. El fet de facilitar les dades amb aquesta finalitat és voluntari, encara que en cas de no fer-ho, no podrà ser amic o seguidor en les xarxes socials que tinguem.

En aquells casos en que el registre de l’usuari s’efectuï mitjançant xarxes socials, les dades personals que tractarem procediran de la xarxa social de que es tracti, a la que, prèviament, l’interessat haurà facilitat dites dades per les finalitats previstes en les seves corresponents polítiques de privacitat.

Els nostres Portals poden incloure funcions de mitjans socials, com el botó “M’agrada” de Facebook, Linkedin, Twitter o altres widgets. Aquestes companyies de xarxes socials poden reconèixer-te i recollir informació sobre la teva visita als nostres Portals, i poden configurar una cookie o utilitzar altres tecnologies de seguiment. Les teves interaccions amb aquestes funcions es regeixen per les polítiques de privacitat d’aquestes companyies.

Quan interactues amb els nostrs Portals a través de diverses xarxes socials, com quan et connectes via Facebook als nostres Portals o prems el botó “M’agrada” a les nostres xarxes socials, o ens segueixes o comparteixes el nostre contingut a Facebook, Twitter o altres xarxes socials podem rebre informació procedent de dites xarxes socials, inclosa informació sobre el teu perfil, ID d’usuari associada a la teva compta a les xarxes socials, i qualsevol altra informació que permetis compartir amb tercers a la xarxa social.

  

  • Canvis en la política de privacitat

L’Ajuntament de LLADORRE es reserva el dret a modificar la present política per ajustar-la a les modificacions o novetats que puguin tenir les diferents lleis d’aplicació.