4° / -7° Intervalos nubosos con lluvia escasa

Informació

Informació general

El municipi de Lladorre, que administrativament pertany a la comarca del Pallars Sobirà, i esta format pels pobles de Lladorre, Tavascan, Aineto, Boldís Jussà, Boldís Sobirà i Lleret, té una superfície de 147 quilòmetres quadrats amb una densitat de la població d’uns 1,5 habitants per quilòmetre quadrat. L’any 2008 hi havia en el padró municipal 230 persones inscrites.

El patrimoni

Aquest municipi disposa d’un important patrimoni arquitectònic i arqueològic d’època medieval i modern dispers per tot el municipi. Alguns d’aquests elements patrimonials estan considerats Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) o Béns Culturals d’Interès Local (BCIL) Un patrimoni arquitectònic i arqueològic que es situat en un marc natural incomparable.

Aquest excepcional marc natural va comportar la creació, l’any 2003, del Parc Natural de l’Alt Pirineu (PNAP) el mes gran de Catalunya amb una superfície de 69.850 hectàrees. En aquest parc es va incloure el 80,5 % (11.765,84 hectàrees) de la superfície del municipi de Lladorre.


Aquest fet converteix el municipi de Lladorre en el segon municipi del Pallars Sobirà amb superfície dins el Parc Natural de l’Alt Pirineu.

Els valors naturals

Els valors naturals del municipi de Lladorre són la vall de Bohavi, el riu de Tavascan, el riu de Bohavi, els llacs de Certascan, Romedos, Senó i Nahorte, l’alta montanya amb cims com el Sotllo (3073), Certescans (2852), Mont-Roig (2864), o altres itineraris de menys dificultat com el Campirme (2.600), el Ventolau (2853), o el Pic de Flamisella (2781) i les bordes de Noarre.

El Turisme

Amb aquest context patrimonial i natural el municipi de Lladorre, amb una baixa taxa de desenvolupament industrial i un estancament de l’agricultura, ha apostat pel turisme com a eina pel desenvolupament econòmic, social i cultural. L’oferta turística del municipi de Lladorre esta basat sobretot en el valor paisatgístic i natural de la zona.

Document Actions