Nota de Premsa – “Actuacions de reforma de la xarxa d’aigua i del sistema de clavegueram a les Bordes de Quanca”

DIMECRES 21 JULIOL 2021

L’objecte d’aquestes bases és constituir una borsa de treball de personal laboral temporal, denominació “Socorrista de piscina”, categoria “socorrista”, grup de classificació C2, per cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal d’aquest grup professional que es doni a l’Ajuntament de Lladorre

Termini de presentació de sol.licituds: 1 de Juny

 

Document Actions