al contingut a la navegació Informació de contacte

LICITACIÓ DE LES OBRES D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE PER L'IMPULS I EL DESENVOLUPAMENT DEL MUNICIPI DE LLADORRE.

Actuacions de lluita contra L'envelliment i dinamització econòmica del municipi de Lladorre

DIMARTS 21 JUNY 2022

L'Ajuntament de LLadorre ha tret a licitació les obres d'execució del “ projecte per l’impuls i el desenvolupament del municipi de Lladorre. Actuacions de lluita contra L'envelliment i dinamització econòmica del municipi de Lladorre “

L'objecte del contracte consisteix a executar el projecte, per tal de realitzar millores en els carrers dels nuclis de Quanca, Graus, Lleret, Lladorre i Boldís Jussà, entre d’altres, per tal d’ impulsar el reequilibri territorial i revertir la pèrdua poblacional, la millora d’equipament municipals destinats a serveis públics. I la disminució de la pèrdua poblacional i estratègia de desenvolupament territorial

Les obres es finançaran amb una subvenció de 120.000,00 euros del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024 de la Generalitat de Catalunya, així com amb una subvenció de 52.911,21 euros de Pla de cooperació municipal per al finançament d’inversions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2020-2021, i amb 60.876,83 euros de fons propis de l’Ajuntament de Lladorre.

El pressupost de les obres és de 206.625,65.-€ IVA inclòs i el termini d'execució d'acord amb el projecte haurà de ser de tres mesos.

El termini per presentar ofertes és del dia 15 de juny de 2022 al 5 de juliol de 2022.

Les sol·licituds i la documentació s'han de presentar a través de la Plataforma electrònica de contractació pública (gencat.cat)

Document Actions