al contingut a la navegació Informació de contacte

L'AJUNTAMENT DESPLEGA EL PLA INTERN D'IGUALTAT DE GÈNERE

DIMARTS 25 OCTUBRE 2022

L'Ajuntament de Lladorre ha desplegat el I Pla Intern d'Igualtat de Gènere per el període 2022-2026.

El Pla intern d’Igualtat és una eina destinada a assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, i eliminar la discriminació per raó de sexe, d’acord amb el que estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre dones i homes. El seu àmbit d’aplicació és a nivell intern i, per tant, correspon a la plantilla de l’Ajuntament la igualtat d’oportunitats i l’equitat de gènere en l’àmbit laboral, principalment. La seva vigència és de 2022 a 2026, en els quals s’aniran revisant periòdicament les accions assolides. El present Pla d’Igualtat és el primer que es realitza a l’Ajuntament de Lladorre, mostrant el compromís d’aquest consistori amb la igualtat d’oportunitats i l’equitat de gènere.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

Document Actions