Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DEL PLA DE DESPLEGAMENT DE LA FIBRA ÒPTICA ALS POBLES DE LLADORRE I TAVASCAN

DIJOUS 17 AGOST 2023

Benvolgudes i Benvolguts,

Us informem que s'obre el període d'exposició pública del Pla de Desplegament de la Fibra Òptica per part de l'empresa ADAMO als pobles de Lladorre i Tavascan.

En compliment del que disposen els articles 37.1 i 2 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el projecte esmentat es sotmet a informació pública, mitjançant la publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la província de Lleida i al tauler d’anuncis de la corporació, per un termini de quinze dies hàbils a comptar a partir de la publicació del document al BOPLL; a fi que qualsevol persona el pugui examinar i formular-hi les al·legacions que consideri oportunes.

Salutacions cordials,

ACCEDIU AL DOCUMENT PREMENT-NE LA PORTADA: