al contingut a la navegació Informació de contacte

CONSTRUCCIÓ DE LA CABANA DE LA RIBERA DE BOLDÍS, I MILLORA DEL CAMÍ DE NOARRE A LES BORDES DE PUNTELLS

DILLUNS 07 NOVEMBRE 2022

Es va otorgar una subvenció per part del Parc Natural de l’Alt
Pirineu per a l’execució de les obres reflexades en el projecte
de “RECONSTRUCCIÓ DE LA CABANA DE LA RIBERA DE BOLDÍS, I MILLORA
DEL CAMÍ DE NOARRE A LES BORDES DE PUNTELLS” on les actuacions
proposades eren:


- Reconstrucció de la cabana de la Ribera de Boldis: Es tracta
d’una antiga cabana per a pastors situada a la Ribera de
Boldís. Es una cabana construïda tota amb pedra, parets i
coberta. Es pretén construir una nova cabana, tant per al us
com a cabana de pastor com a refugi per al visitants del
Parc Natural de l’Alt Pirineu, ja que es troba en el camí
d’una de les excursions mes conegudes del Parc Natural de
l’Alt Pirineu, la Porta del Cel.


- Millora del Camí de Noarre a les Bordes de Puntells: Es un
camí que comunicava el poblat de Noarre amb les Bordes de
Puntells i amb les de Cuanca. Aquest camí ofereix la
possibilitat de fer un camí circular conjuntament amb
l’antic camí de Noarre cap a Tavascan. Es millora el camí
amb la reconstrucció de parets de pedra i implantació de
cartells indicatius de direcció per als veïns del municipi
de Lladorre i visitants del Parc Natural de l’Alt Pirineu.
La situació dels diferents treballs queda reflexada en els
amidaments del present projecte, especificat per numero
d’intervenció i aquestes tenen grafiada la seva ubicació en
la documentació gràfica

Actuació finançada per:

Document Actions