Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

AJUTS ECONÒMICS PER A ENS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, ANUALITAT 2023

DIMECRES 20 DESEMBRE 2023

La Diputació de Lleida, al llarg de l'any 2023, ha desplegat els següents plans per impulsar diferents àmbits de la gestió municipal dels consistoris, com el present. Entre les diferents línies de treball hi trobem els següents plans:


Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la Salut de la Diputació de Lleida, anualitat 2023

El Ple de la Diputació de Lleida núm. 10/2023 celebrat en sessió de caràcter extraordinari de data 27 de juliol de 2023, va aprovar inicialment el Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la salut, que atorga a l'Ajuntament de Lladorre una subvenció per import de 7.802 €, que han finançat despeses relacionades en l’àmbit de la Salut.


Pla econòmic per ens locals en matèria d’arranjament de camins, període gener 2023 - juny 2024

El Ple de la Diputació de Lleida en la seva sessió ordinària núm. 2, de 16 de febrer de 2023, va acordar l’aprovació inicial del Pla econòmic per a ens locals en matèria d’arranjament de camins, gener 2023 – juny 2024, el qual adreça a l'Ajuntament de Lladorre 33.694,76 € per al finançament de despesa corrent derivada de l’arranjament de camins de titularitat municipal.


Pla de cooperació municipal per a fer front a les despeses corrents dels ajuntaments i les EMD del territori de Lleida, anualitat 2023

Per Decret de la Presidència número 2023/3467, de 6 de setembre de 2023, es deixa constància de l’aprovació definitiva del Pla de Cooperació Municipal per fer front a les despeses corrents dels ajuntaments i les EMD del territori de Lleida, per a l’exercici 2023. Aquest pla, adreça a l'Ajuntament de Lladorre 21.596,44 €.
AMB LA COL·LABORACIÓ DE: