Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

AJUTS ECONÒMICS PER A ENS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, ANUALITAT 2022.

DIVENDRES 10 MARÇ 2023

La Diputació de Lleida, al llarg de l'any 2022, ha desplegat els següents plans per impulsar diferents àmbits de la gestió municipal dels consistoris, com el present. Entre les diferents línies de treball hi trobem els següents plans:

Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la Salut de la Diputació de Lleida, anualitat 2022

Per Decret de la Presidència numero 1801/2022, de 30 de juny de 2022, es deixa constància de l’aprovació definitiva del Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la Salut, que atorgar l’Ajuntament de Lladorre una subvenció per import de 7.918 €, que han finançat despeses relacionades en l’àmbit de la Salut.

Pla econòmic per a ens locals en matèria d’arranjament de camins juliol 2021- desembre 2022

Per Decret de la Presidència numero 2564, de 2 de setembre de 2021, es deixa constància de l’aprovació definitiva del Pla econòmic per a ens locals en matèria d’arranjament de camins. Juliol 2021-desembre 2022 publicat al BOP de Lleida, número 184, de 22 de setembre de 2021. Que atorgar l’Ajuntament Lladorre una subvenció per import 33.694,76q ue han finançat l’arranjament de diversos camins del municipi.

Pla de cooperació municipal de la Diputació de Lleida del 2022 per al finançament de despeses corrents

Per Ple de la Diputació de Lleida de data 21 de juliol de 2022, es va acordar atorgar a l’Ajuntament de Lladorre una subvenció per import de 17.574,68€ que han finançat despeses corrents de l’anualitat 2022.

Pla de cooperació municipal per a la sostenibilitat forestal i mediambiental, anualitats 2022 i 2023

En el BOP de Lleida, número 140 de data 22 de juliol 2022 es deixa constància de la l’aprovació definitiva del Pla de cooperació municipal per a la sostenibilitat forestal i mediambiental, anualitats 2022 i 2023 pel qual s’ atorga a l’Ajuntament de Lladorre una subvenció per import de 6.059,89€ que han finançat despeses en l’àmbit de la sostenibilitat forestal i mediambiental, anualitats 2022 i 2023.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: